กรอ.ไฟเขียวเอกชนเช่าที่ราชพัสดุรับท่าเรือน้ำลึกทวาย

กรอ.ไฟเขียวเอกชนเช่าที่ราชพัสดุรับท่าเรือน้ำลึกทวาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม กรอ. มอบหมายกรมธนารักษ์ นำที่ราชพัสดุ ให้เอกชนเช่ารองรับท่าเรือน้ำลึกทวาย

ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ครม.ด้านเศรษฐกิจ หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 16 จังหวัดภาคกลาง หอการค้า สภาอุตสาหกรรมในพื้นที่ รับฟังปัญหาทั้งจากส่วนราชการ ภาคเอกชน  มีรายงานว่า ที่ประชุม กรอ.เห็นชอบตามข้อเสนอของภาคเอกชน ในการเร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ 2,900 ไร่ ซึ่งภาคเอกชนต้องการเช่าพื้นที่เฟสแรก จำนวน 500 ไร่ โดยมอบหมายให้กรมธนารักษ์ นำพื้นที่ออกมาเปิดประมูลเช่าใช้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม รองรับท่าเรือน้ำลึกทวายของเมียนมา

ขณะที่กระทรวงอุตสหากรรม เร่งเสนอจัดตั้งนิคมอุตสหากรรมรองรับขยายการลงทุนของภาคเอกชน และเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ นัดต่อไป