สศค.แก้หนี้นอกระบบไม่ต้องใช้หลักประกันกู้

สศค.แก้หนี้นอกระบบไม่ต้องใช้หลักประกันกู้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศค. เล็งแก้หนี้นอกระบบ ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ ผ่านธนาคารออมสิน และ ธกส.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 11.4 ล้านคน มีผู้ที่เป็นนี้นอกระบบจำนวน 1.2 ล้านคน รวมเป็นมูลหนี้กว่า 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารทุกแห่งเพื่อเชิญมาขอสินเชื่อไปใช้หนี้นอกระบบ และเปลี่ยนมาผ่อนสินเชื่อนระบบของธนาคารส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โดยเฉพาะไม่มีหลักค้ำประกัน สามารถยื่นขอกู้ผ่านผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ์แทน

ส่วนการปล่อยกู้ของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. รายละ 5 หมื่นบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี มีลูกหนี้นอกระบบมายื่นกู้แล้วกว่า 1 แสนราย โดยขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางเพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบเข้าถึงแหล่งเงินในระบบมากขึ้น โดยอาจปรับลดเกณฑ์การขอสินเชื่อสำหรับผู้เป็นหนี้นอกระบบ ไม่ต้องต้องใช้หลักค้ำประกันประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคารขอรัฐ