อาคมเปิดงานศึกษาอำนวยความสะดวกคนพิการ

อาคมเปิดงานศึกษาอำนวยความสะดวกคนพิการ

อาคมเปิดงานศึกษาอำนวยความสะดวกคนพิการ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงโดยระบุว่า สำหรับการศึกษาโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในมิติด้านยานพาหนะและด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมและด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานสำหรับยานพาหนะประเภทต่างๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกบริการในอาคารสถานที่ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหน่วยงานท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดหลักสูตรพร้อมทั้งอบรมบุคลากร แบ่งเป็นหลักสูตรการสร้างบุคลากรที่มีทักษะในการให้บริการและช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ หลักสูตรออกแบบตรวจสอบและประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคบริการขนส่ง เพื่อใช้เป็นหลักสูตรถาวรในการผลิตบุคลากรระยะยาวยกระดับบริการภาคขนส่งให้สามารถรองรับทุกกลุ่ม

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาในวันนี้ไปประกอบการศึกษาจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุต่อไป ทั้งการพัฒนา ในส่วนของสถานีรถไฟท่าอากาศยาน และยานพาหนะอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ กลุ่มคนดังกล่าว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook