ด่วน! คนจนตรวจสอบสิทธิ 15 ก.ย. นี้ ก่อนแจกจริง 21-30 ก.ย. 60

ด่วน! คนจนตรวจสอบสิทธิ 15 ก.ย. นี้ ก่อนแจกจริง 21-30 ก.ย. 60

ด่วน! คนจนตรวจสอบสิทธิ 15 ก.ย. นี้ ก่อนแจกจริง 21-30 ก.ย. 60
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

คลัง แจง ผู้ลงทะเบียนคนจน ตรวจสอบสิทธิ 15 ก.ย. 2560 นี้ ก่อนแจกบัตร 21-30 ก.ย. และเริ่มใช้ได้จริง 1 ต.ค. 60 วางกรอบ ห้ามใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ คาดโทษคนแกล้งจนมาลงทะเบียน เผยพบ ดร.มาลงทะเบียนถึง 700 คน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยแล้ว หลังจากนี้จะมีการเริ่มแจกบัตรตั้งแต่วันที่ 21-30 ก.ย. 60 และเริ่มใช้ในวันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

โดยกรมบัญชีกลางจะหาวิธีและมาตรการที่จะมาป้องกันการใช้บัตร และเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ของร้านค้าอย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น มีลักษณะนำบัตรไปใช้รูดกับเครื่องอีดีซี แต่ไม่มีการจ่ายเพื่อซื้อสินค้าจริง หรือนำไปซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น อย่างเช่น เหล้า บุหรี่เป็นต้น

ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะให้ผู้มีรายได้น้อยมาตรวจสอบสิทธิอีกครั้งว่าได้รับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐหรือไม่ ในวันที่ 15 ก.ย. 2560 ก่อนจะแจกบัตรให้

สำหรับบัตรสวัสดิการเบื้องต้นมีผู้มีสิทธิ 11.67 ล้านคน แบ่งสวัสดิการเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่1 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ จะได้วงเงินไม่เกิน 300 บาท

ส่วนที่ 2 จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นวงเงินค่าโดยสารรถเมล์ และรถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน, วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน, วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม จะมีจำนวน 1.3 ล้านคนเท่านั้น ที่ได้รับบัตรสวัสดิการที่มี 2 ชิปการ์ด เพราะจะเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ใช้บริการรถเมล์ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม ส่วนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่ได้รับสิทธิ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สสค.) เปิดเผยว่า การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้ มีผู้ลงทะเบียนที่ไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติกว่า 2.5 ล้านคน ทำให้เหลือผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพียง 11.67 ล้านคน ซึ่งยังไม่นับรวมผู้ที่จะโดนตัดสิทธิจากการที่นักศึกษาลงสำรวจข้อมูลและความต้องการในแต่ละบ้านของผู้มีรายได้น้อยอีกจำนวนหนึ่ง

ทำให้ในครั้งหน้า หรือการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปี 2561 จะมีมาตรการลงโทษกับผู้ที่ลงทะเบียน แต่จนไม่จริง ซึ่งมีเจตนาไม่ดี โดยจะทำการคาดโทษ หากจนจริงในอนาคต อาจไม่ได้รับสิทธิ รับสวัสดิการจากภาครัฐ

“การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในรอบที่ผ่านมา มีบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือระดับด็อกเตอร์มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก เกือบ 700 คนที่เป็นดอกเตอร์ ซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว และตัดสิทธิไปเหลือราว 500 คน ที่จะต้องตรวจสอบอย่างแท้จริงจากการสำรวจของนักศึกษาอีกครั้งว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ ส่วนต่อไปจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นคนแก่, จน, พิการ และมีหนี้นอกระบบ ว่ามีจำนวนเท่าไร และจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง” นายกฤษฎา กล่าว