ทองพุ่งพรวด 300 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 21,200 บาท

ทองพุ่งพรวด 300 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 21,200 บาท

ทองพุ่งพรวด 300 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 21,200 บาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ราคาทองปรับราคาครั้งแรกพุ่งพรวด 300 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออกขึ้นไปถึง 21,200 บาท 

สมาค้าทองคำระกาศราคารับซื้อ ขายทองคำประจำวันที่ 29/08/2560 เวลา 09:28 น. ครั้งที่ 1 ราคาปรับขึ้นถึง 300 บาท ทำให้ราคาซื้อขายเป็นดังนี้

ทองคำแท่งรับซื้อ 20,600.00 บาท ขายออก 20,700.00 บาท
ทองรูปพรรณรับซื้อ 20,223.44 บาท ขายออก 21,200.00 บาท