คลังชงสวัสดิการคนจนเข้าครม.1-2สัปดาห์นี้

คลังชงสวัสดิการคนจนเข้าครม.1-2สัปดาห์นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง ชงสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย เข้า ครม. 1-2 สัปดาห์นี้ งบประมาณเบื้องต้นกว่า 4 หมื่นล้านบาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง” ว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบมาตรการสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ซึ่งเบื้องต้นจะใช้งบประมาณในการดำเนินการมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บริการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี สามารถลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า รวมถึงในส่วนของสินค้าร้านธงฟ้าด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของรถเมล์กระทรวงคมนาคมจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรให้ทันกับการเริ่มใช้มาตารการในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อพร้อมกับการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงการคลังได้ทยอยออกบัตรให้กับผู้มีรายได้น้อยบางส่วนแล้ว ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว