ก.ส่งเสริมการค้าฯ หนุนธุรกิจท่องเที่ยว ขายออนไลน์ในเว็บ Thaitrade.com ฟรี

ก.ส่งเสริมการค้าฯ หนุนธุรกิจท่องเที่ยว ขายออนไลน์ในเว็บ Thaitrade.com ฟรี

ก.ส่งเสริมการค้าฯ หนุนธุรกิจท่องเที่ยว ขายออนไลน์ในเว็บ Thaitrade.com ฟรี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

Thaitrade.com โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการการท่องที่ยวไทย จัดเตรียมพื้นที่ในเว็บไซต์ Thaitrade.com รวมผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวให้ขายออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่สนใจค้นหาบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยไว้ในหน้า Business Services Category ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยนักท่องเที่ยวนิยมค้นหาสถานที่และบริการต่างๆ ผ่านออนไลน์ และใช้อุปกรณ์ไฮเทคช่วยในการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจหาข้อมูลด้วยตัวเองThaitrade.com ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการของไทย จึงได้รวบรวมเอาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมาไว้ในหน้า Business Services Category โดยสามารถเลือกหมวดหมู่ อาทิ Business Travel Service หรือ Travel in Thailand เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกือบ 2,000 ราย

กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวที่สนใจขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านทางออนไลน์ กับ Thaitrade.com เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการสู่ตลาดทั่วโลก โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ปัจจุบันเว็บไซต์ Thaitrade.com มีผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าต่างๆกว่า 7 ล้านครั้งต่อปี และมีจำนวนผู้ซื้อกว่า 127,000 รายทั่วโลก โดยมีสินค้าและบริการคุณภาพมากกว่า 250,000 รายการ


ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสมัครสมาชิกผู้ขายเว็บไซต์ Thaitrade.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DITP Call Center 1169 โทรศัพท์ 02 507-7825 โทรสาร 02 547 5683-4 หรือ e-mail : contact@thaitrade.com