ครม.ไฟเขียวงบเวนคืนที่ดิน372ล้านสร้างทางคู่

ครม.ไฟเขียวงบเวนคืนที่ดิน372ล้านสร้างทางคู่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.ไฟเขียวงบเวนคืนที่ดิน 372 ล้าน สร้างรถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย วงเงินลงทุน11,348ล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับงานเวนคืนที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ ในการก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมืองจำนวน3แห่ง โดยมีวงเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม243ล้านบาท  จากเดิมค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีจำนวน 128 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 372 ล้านบาท ยังอยู่ภายใต้กรองวงเงินของโครงการที่ 11,348ล้านบาท

ทั้งนี้กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ หรือแหล่งเงินที่เหมาะสม รวมทั้งค้ำประกันให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับ รฟท.เพื่อชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อก่อสร้างรถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองทั้ง 3 แห่งจะสิ้นสุดระยะบังคับใช้ในวันที่ 30 ส.ค. 60 แต่เนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณ รฟท.จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์เวนคืนได้สำเร็จตามระยะเวลาบังคับใช้ของกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องออกตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเวนคืนทั้ง 3 ฉบับ ให้มีผลบังคับต่อเนื่องกำหนดระยะเวลาเพิ่มอีก 4 ปี เช่นเดิม ซึ่งครม.ได้เห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 3 ฉบับเรียบร้อยแล้ว