ตลาดยิ่งเจริญ ปรับกลยุทธ์สู่ตลาดสดออนไลน์ยุค 4.0

ตลาดยิ่งเจริญ ปรับกลยุทธ์สู่ตลาดสดออนไลน์ยุค 4.0

ตลาดยิ่งเจริญ ปรับกลยุทธ์สู่ตลาดสดออนไลน์ยุค 4.0
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดยิ่งเจริญ ก้าวสู่ปีที่ 62 ประกาศทิศทางสู่ตลาดสดออนไลน์ยุค 4.0 พร้อมสู่การเป็น Green Market ภายใต้นโยบาย “Y Together” ยิ่งเจริญก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง ปรับกลยุทธ์รุก Online Marketing “ส่งสด” ส่งความสด ครบ จบในที่เดียว ขยายกลุ่มลูกค้า “เดลิเวอรี่” ส่งตรงถึงบ้าน เอาใจผู้บริโภคได้จับจ่ายใช้สอยสะดวกยิ่งขึ้น ตั้งเป้ามีลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเข้ามามากขึ้น

nar

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ ตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า ตลาดยิ่งเจริญก้าวสู่ปีที่ 62 และกำลังจะก้าวไปข้างหน้าเข้าสู่ศตวรรษที่ 7 โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีแนวนโยบายการบริหารเพื่อพัฒนาตลาดยิ่งเจริญให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักจากทั้งผู้ค้าขายและประชาชนทั่วไป ให้เป็นตลาดสดชั้นแนวหน้าของประเทศไทย พร้อมก้าวเป็นตลาดสดยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่พร้อมพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยเน้นการพัฒนาตลาดสู่การเป็น Green Market ภายใต้นโยบาย “ Y Together ” หมายถึงยิ่งเจริญจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคงไปพร้อมๆกับกลุ่มของคู่ค้า ลูกค้า และชุมชน เน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นนโยบายหลักและสำคัญ โดยการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เสริมสร้างให้ สังคมมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และพร้อมพัฒนาไปด้วยกัน นำมาสู่โครงการต่างๆ อาทิ โครงการแม่ค้าคนพิเศษ โครงการพัฒนาร้านค้าต้นแบบ เพื่อยกระดับธุรกิจของผู้ค้า ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยโดยร่วมกับกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานครและชุมชนสะพานใหม่จัดตั้ง กลุ่ม Green @ Heart เครือข่ายหัวใจสีเขียวเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบมรดกสีเขียวให้ลูกหลาน

ด้านสาธารณูปโภค มีการปรับปรุงพื้นที่และภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น เช่น รักษาความสะอาด รณรงค์การใช้จุลินทรีย์แทนสารเคมี การใช้ Ozone ในการล้างผัก ลดปริมาณขยะ และ มีการคัดแยกขยะสู่ความเป็น Zero Waste รณรงค์การใช้ภาชีวะ เพื่อลดการใช้โฟม สู่ความเป็น No Foam ลดมลพิษด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง รถไฟฟ้า BTS โดยติดตั้งพัดลมไอน้ำด้านหน้าตลาด

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงและคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าและการบริการ มีการใช้ QR Code เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และ ทราบที่มาของแหล่งผลิต การใช้ระบบเขียงเย็นกับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เพื่อรักษาความสดใหม่ และร่วมกับกรมอนามัยมีห้องแลปในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ทั้งหมดนี้คือทิศทางการดำเนินการไปพร้อมๆกันกับการเติบโตของตลาด

ari

ทางด้าน นายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า ตลาดยิ่งเจริญดำเนินธุรกิจ ครบรอบปีที่ 62 ถือเป็นโอกาสปรับตัวครั้งสำคัญ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัยตามกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มนุษย์ต่างมีความเร่งรีบ ทันสมัย และต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อช่องทางการสร้างศักยภาพของธุรกิจให้รวดเร็ว ลดข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ฉะนั้นตลาดยิ่งเจริญ จึงได้ศึกษาโอกาส ข้อจำกัด และพัฒนาจากธุรกิจหลัก " ตลาดสด " เพื่อสร้างการยอมรับมากยิ่งขึ้นการสร้าง Online fresh Market Place เพื่อมุ่งขยายกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน และแม่บ้าน ที่ต้องการเข้าถึงแห่งอาหาร หรือวัตถุดิบที่ สด ครบ และจบได้ที่เดียว ไม่ยุ่งยากโดยการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี มาพัฒนาแบรนด์ธุรกิจ ในรูปแบบ "ตลาดสดออนไลน์"ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตอบสนองกับวิถีของคนยุคใหม่ ที่นิยมใช้ "สื่อออนไลน์" เป็นส่วนสำคัญของชีวิตรวมถึงสั่งซื้อสินค้า พร้อมจัดส่งถึงที่หมายได้ง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาเอง

“ส่งสด” ส่งความสด ครบ จบในที่เดียว ได้มีการเสนอความรู้ เรื่องการคัดเลือกวัตถุดิบ เพื่อประกอบอาหารให้มีอรรถรสผ่านทางเพจส่งสด พร้อมแนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ในขณะเดียวกันลูกค้าก็สามารถเลือกสรรสินค้าได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ "สูตรปรุงเมนูอาหาร" พร้อมสัดส่วนที่ถูกต้อง ตามความต้องการ เช่น หากท่านต้องการทำแกงส้ม เราสามารถจัดวัตถุดิบเป็นชุดได้ทันที โดยจะมีสูตร วิธีการ มาตรฐาน โดยโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ผ่านช่องทาง Website : www.songsod.com / Facebook :songsoddelivery / Line : @songsod สำหรับการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ดังกล่าวทางตลาดยิ่งเจริญ พร้อมให้บริการในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ในอนาคตจะเปิดให้บริการในรูปแบบมาตรฐาน โดยสร้างแอพพลิเคชั่น ภายใต้ชื่อ "Fresh Mate" (เฟรซเมท) บริการ "เลือกซื้อและจัดส่งสินค้าจากตลาดสดผ่านช่องทางออนไลน์" เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าอย่างมืออาชีพ เลือกสรรอาหาร และวัตถุดิบ ถึงมือ อย่างมีคุณภาพ ผู้ใช้บริการจะมีเวลาส่วนตัว ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ขจัดปัญหาเรื่องการซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารหรือเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จเข้าบ้าน มอบความไว้ใจให้ Fresh Mate ดูแลคุณ มั่นใจกับคุณภาพสินค้าด้วยทีมงานหรือช้อปเปอร์ที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ยืนยันได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับความสด ครบครัน ความหลากหลาย และสินค้าคุณภาพอย่างแน่นอน

นอกจากนั้นยังสามารถเลือกรับสินค้าได้เร็วที่สุดภายในชั่วโมงถัดไป และสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ Fresh Mate เป็นการขยายช่องทางเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้ค้าในตลาดสด ผ่านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้วยบริการขนส่งของ Fresh Mate กับ LALAMOVE เพื่อตอบโจทย์ของตลาดสมัยใหม่

“ลูกค้าทุกคนของ Fresh Mate จะได้รับความสะดวกสบายที่มากขึ้นในการซื้อสินค้ากลุ่มอาหารสด เพื่อการปรุงอาหารให้เกิดอรรถรสตามวิถีของตลาดสด วัตถุดิบทุกชิ้นจะถูกเลือกโดยทีมงานช้อปเปอร์มืออาชีพ อันมีเป้าหมายร่วมกันคือ เราทุกคนต้องเลือกซื้อของที่ สดใหม่ มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้สินค้าที่ดีเหมือนลูกค้ามาซื้อเอง แต่ไม่ต้องฝ่าการจราจรที่ติดขัด และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ไม่ต้องมาคอยกังวลกับการซื้อวัตถุดิบ มีเวลาพิถีพิถันในการปรุง เพื่อสุขภาพและความสุขในครอบครัว

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักคือผู้ที่ซื้อสินค้าไปใช้ในร้านอาหารและหน่วยงานต่างๆโดยเฉลี่ยร้อยละ 70 ของจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยทางตลาดตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่เข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ 5-10 จากกลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน” นายอริย กล่าว

gun

นาง กัญจนิดา ตันติสุนทร กรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระที่ตลาดดำเนินกิจการมาครบรอบ 62 ปี ตลาดยิ่งเจริญจะมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมการส่งเสริมการขาย พบกับการจัดโปรโมชั่นจากผู้ค้าตลอดทั้งวัน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกตลาดยิ่งเจริญ จะได้รับของที่ระลึกเป็นขวดน้ำอีกด้วย และงานเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 จะมีพิธีถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตร และออกโรงทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นเชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาตลาดไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต รวมถึงตอบสนองความต้องการวิถีชีวิตของผู้คนรอบข้าง ปัจจุบันตลาดยิ่งเจริญเปรียบเสมือนกับศูนย์กลางของชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายอยู่รวมกัน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพของคนในเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่งคงและยั่งยืน