15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560

15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560

15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560
Terrabkk

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีบริหารหนี้สินที่ใครก็สามารถทำได้อย่าง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Refinance) เป้าหมายหลักก็เพื่อบริหารหนี้ดีและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด แน่นอนว่า การรีไฟแนนซ์บ้านแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่มในการดำเนินการด้วย TerraBKK Research รวบรวม 15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560 จาก 15 สถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ย โปรโมชั่น ฯลฯ มาศึกษากันก่อนตัดสินใจเลือก สินเชื่อรีไฟแนนซ์ กันดังนี้

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด และวงเงินอนุมัติ

กรณีปกติ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ 11-28 ต่อปี โดย 3 อันดับแรกที่คิดดอกเบี้ยต่ำสุด ได้แก่ ทหารไทย ร้อยละ 11.275 ต่อปี , ไทยพาณิชย์ ร้อยละ 11.37 ต่อปี และ กรุงเทพ ร้อยละ 12.00 ต่อปี สำหรับ ทิสโก้ คิดดอกเบี้ยสูงสุดในกลุ่ม คือ ร้อยละ 28 ต่อปี

ขณะที่ กรณีผิดนัดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ 15-28 ต่อปี ซึ่งธนาคารที่คิดดอกเบี้ยต่ำสุดคือ ร้อยละ 15ต่อปี คือ กรุงเทพ , กสิกรไทย , ไทยพาณิชย์ , สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ซีไอเอ็มบีไทย สำหรับ ทิสโก้ และเกียรตินาคิน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี สูงสุดในกลุ่ม

วงเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 85-105% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย โดย ออมสิน มีความเข้มงวดในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่สุด อนุมติ 85% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

re2


นอกจากเรื่องของ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ วงเงินอนุมัติ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ แล้ว อย่าลืมคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จาก สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ครั้งนี้ด้วย อาทิ ค่าใช้จ่ายให้กับธนาคารเดิม อย่างค่าธรรมเนียม statement ประวัติผ่อนจ่าย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายให้กับธนาคารใหม่ เช่น ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ, ค่าประเมินราคาหลักประกัน มักคิดอัตราเปอร์เซ็นต์ตามวงเงินกู้ , ค่าประกันอัคคีภัย เป็นต้น รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายให้กับกรมที่ดิน อย่างค่าจดจำนอง, ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น


บางธนาคารก็จับจุดนี้มาทำโปรโมชั่นดึงดูดความสนใจลูกค้า ไม่ใช่แค่โปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม แต่ยังมีโปรโมชั่นคิดดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ TerraBKK Research รวบรวม โปรโมชั่น สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560 ใครชอบกู้แบบไหน เลือกใช้บริการกันได้ ดังนี้

กลุ่มโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำ

• สินเชื่อบ้านกสิกรไทย Refinance _กสิกรไทย : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน
• สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ _กรุงศรีอยุธยา : 0.5% ต่อปี นาน 1 ปี ฟรีค่าจดจำนอง ฟรีค่าประเมินหลักประกัน • KTB Refinance Home Loan _กรุงไทย : ปีที่ 1 = 3.25% หลังจากนั้น MLR-0.25% (MLR=6.275% ต่อปี)
• สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ _ทหารไทย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25%ต่อปี ตลอด 3ปีแรก หรือ 3.75%ค่อปี ตลอด 3ปีแรก เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท รับเพิ่ม ฟรี ต่าจดจำนอง/เบี้ยประกันอัคคีภัย/ค่าประเมิน
• เงินกู้ไถ่ถอนจำนองจาก สถาบันการเงินอื่น _ธอส : ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 2ปี ที่ 2.90%ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ธนาคารช่วยค่าจดจำนอง 50%
• สินเชื่อ Refinance _ธนชาต : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3ปีแรกเริ่มต้น 3.77%ต่อปี
• สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู _ซีไอเอ็มบีไทย : อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด ปีที่ 1 : MRR-4.35% ปีที่ 2 : MRR-2.35% ปีที่ 3 : MRR-2.35% ระยะเวลาที่เหลือ MRR-1.35%
• สินเชื่อ Refinance _ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย : อัตราดอกเบี้ย 3.45%คงที่ 3ปี
• สินเชื่อบ้านโครงการพิเศษ _ทิสโก้ : ดอกเบี้ยคงที่ 10ปี
• สินเชื่อยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์ _ยูโอบี : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.33% นาน 3ปี

กลุ่มฟรีค่าธรรมเนียม

• สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์_ธนาคารกรุงเทพ : ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
• สินเชื่อบ้านมายมอร์เกจ Refinance _สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) : ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้

กลุ่มวงเงินสูง

• สินเชื่อบ้านกรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน _เกียรตินาคิน : อนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน (เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน)

นอกจากนี้ยังมี SCB Refinance _ไทยพาณิชย์ และ สินเชือเคหะกรณีไถ่ถอน _ออมสิน อีกด้วย TerraBKK Research ปิดท้ายบทความด้วยตาราง 15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560 จาก 15 สถาบันการเงิน สรุปข้อมูล ณ ก.ค.60 ดังนี้

 re3

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีปกติ และ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี้ เป็นข้อมูลเปิดเผยเบื้องต้นจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากธนาคารนั้นๆ อีกครั้ง