ทช.สั่งจนท.ติดตามสถานการณ์น้ำสกลนคร

ทช.สั่งจนท.ติดตามสถานการณ์น้ำสกลนคร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.สกลนคร กำชับติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย สน.3048 บ้านนายอ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมกำชับให้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานข้อมูลสายทางที่ประสบอุทกภัยให้กับผู้บริหารจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งให้ทุกหน่วยบริหารจัดการเส้นทาง โดยจัดหาเส้นทางเลี่ยงกรณีเส้นทางหลักไม่สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราว ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบเหตุได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ความเสียหาย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีน้ำท่วม เตือนและแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจุบันมีทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบสะสมวันที่ 6 ก.ค. – 2 ส.ค. 2560 จำนวน 39 สายทาง ผ่านได้ 36 สายทาง ผ่านไม่ได้ 3 สายทาง เนื่องจากน้ำยังไม่ลด ทั้งนี้หากมีเส้นทางชำรุดจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวให้สัญจรได้ภายใน 7 วัน อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังการใช้ถนนในพื้นที่ประสบภัยเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนเส้นทางด้วย