มติครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษีช่วยน้ำท่วม

มติครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษีช่วยน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติครม.ลดหย่อนภาษีช่วยน้ำท่วม ซ่อมบ้านไม่เกิน 1แสนบาท 5 กค.- 31ต.ค.นี้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติมาตรการภาษีเกี่ยวกับการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนที่จ่ายค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยสามารถนำรายจ่ายจากการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ห้างร้าน ห้องชุดต่างๆ มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และสามารถนำรายจ่ายจากการซ่อมแซมรถยนต์มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 

พร้อมเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ด้วยการให้บุคคลธรรมดา รวมทั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเห็นสมควรให้สามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 1.5 เท่า จากเดิมได้ลดหย่อนอยู่แล้ว 1 เท่า โดยบุคคลธรรมดานำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ และนิติบุคคล ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 โดยต้องบริจาคผ่านหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรการกุศล