ออมสินจัด 3 มาตรการ พักหนี้ และ ให้กู้เพิ่มซ่อมบ้าน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ออมสินจัด 3 มาตรการ พักหนี้ และ ให้กู้เพิ่มซ่อมบ้าน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ออมสินจัด 3 มาตรการ พักหนี้ และ ให้กู้เพิ่มซ่อมบ้าน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

"ธนาคารออมสิน" ทุ่ม 5,000 ล้าน ออก 3 มาตรการพักหนี้ พร้อมบรรเทาภาระ ให้สินเชื่อกับลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงิน 500,000 บาท ดอกเบี้ยผ่อนปรน 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการบรรเทาภาระสินเชื่อให้ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นกรณีเร่งด่วน 5,000 ล้านบาท โดยมี 3 ทางเลือก ได้แก่

1. พักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี หรือ
2.พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยอีก 50% ไม่เกิน 3 ปี หรือ
3.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (สำหรับผู้ไม่มีรายได้ประจำเป็นเงินเดือน)

โดยหลังครบกำหนดแล้วยังไม่สามารถชำระหนี้ตามปกติได้ สามารถใช้ทางเลือกตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 เพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนและความเสียหายที่ได้รับแล้วแต่กรณี

สำหรับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ธนาคารฯ ให้สินเชื่อเพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นวงเงินเพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระภายในเวลา 30 ปี โดย ธนาคารฯ ไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรก หลังจากนั้น ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป เอ็มอาร์อาร์ลบ 0.75 ต่อปี

ขณะที่ลูกค้าเอสเอ็มอีธนาคารให้สินเชื่อให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี คิดดอกเบี้ยเงินกู้ปีแรก 3.50% ต่อปี ในปีต่อไปคิดอัตราเอ็มแอลอาร์ และมาตรการสุดท้าย สำหรับประชาชนรายย่อย ให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี ปลอดการชำระคืนเป็นเวลา 3 เดือน ปีแรกปลอดดอกเบี้ย ปีที่ 2-5 คิด 1.00% ต่อเดือน