กรมพัฒนาธุรกิจฯแนะSMEใช้นวัตกรรมปรับธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจฯแนะSMEใช้นวัตกรรมปรับธุรกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจฯ แนะ SME ใช้นวัตกรรมปรับธุรกิจสู่ Smart Enterprise ยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะช่วยสร้างความแตกต่างที่นำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การใช้ไอเดียที่มีการสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

และในวันนี้ทางกรมฯ ได้จัดงาน Smart Enterprise 4.0 ซึ่งเป็นกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ สร้างเครือข่ายธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสู่ธุรกิจยุคใหม่ ด้วยการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจ ค้นหาพันธมิตร เจรจาการค้า การนำเสนอธุรกิจจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ