Thailand Industry Expo 2017วันสุดท้ายคึกคัก

Thailand Industry Expo 2017วันสุดท้ายคึกคัก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนทยอยร่วมงาน Thailand Industry Expo 2017 วันสุดท้าย กระทรวงอุตฯ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำ 500 ล้านบาท

บรรยากาศงาน Thailand Industry Expo 2017 ภายใต้แนวคิดปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย และตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ส่งผลให้ประชาชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก  โดยส่วนใหญ่ได้เลือกนวัตกรรม สินค้า และบริการที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำมาจัดแสดง อาทิ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ SCG  นำนวัตกรรมสินค้าและบริการที่สอดคล้องอุตสาหกรรม 4.0 สอดรับนโยบายขับเคลื่อน Thailand 4.0 เช่น หุ่นยนต์บินสำรวจ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาสำหรับการบินสำรวจในโรงงานปิโตรเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย  หุ่นยนต์ดำน้ำ ใช้สำรวจใต้น้ำแทนคนได้ลึกถึง 50 เมตร และเร็วกว่านักประดาน้ำ 3 - 5 เท่า รวมถึงทุ่นพลาสติก สำหรับระบบแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสากรรมอย่างยั่งยืน 

พร้อมกันนี้ประชาชนได้เลือกซื้อของที่ทางผู้ประกอบการ SMES และ OTOP แต่ละภูมิภาคนำมาจัดแสดง ซึ่งมีทั้งสินค้าอาหารอุปโภคบริโภค รวมถึงเสื้อผ้า เฟอนิเจอร์ เครื่องประดับ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมชมงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน มียอดการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท