พณ.เตือนผู้ส่งออกรีบขึ้นทะเบียนระบบREX

พณ.เตือนผู้ส่งออกรีบขึ้นทะเบียนระบบREX
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าต่างประเทศ เตือนผู้ส่งออกรีบขึ้นทะเบียนระบบ REX ก่อนพลาดโอกาสรับสิทธิ GSP

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ประเทศไทยได้เริ่มใช้ระบบ REX System (Registered Exporter System) หรือ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยตนเองในการส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) แทนการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน ผู้ส่งออกที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ระบบ REX กับกรมฯ ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ส่งออกสินค้าไปสวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ทั้งหมดที่มีอยู่กว่าพันราย 

โดยทั้งสองประเทศจะยกเลิกการใช้ Form A และใช้ระบบ REX เพียงระบบเดียวตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จึงต้องการให้ผู้ที่ส่งออกสินค้าไปยังสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์เร่งมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับหมายเลขทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ในการส่งออกไปยังสองประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะยังคงสามารถได้รับสิทธิ GSP เช่นเดิม และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการดำเนินการส่งออกสินค้าเนื่องจากผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมาขอ Form A ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าให้กับผู้ส่งออกของไทยเพิ่มมากขึ้น