กรมท่าอากาศยานประชุมให้บริการสนามบินสกลนคร

กรมท่าอากาศยานประชุมให้บริการสนามบินสกลนคร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เผย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่งเป็นประธานประชุมหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์น้ำสกลนคร พร้อมประเมินการให้บริการการบิน

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า วันนี้จะประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์น้ำของจังวหวัดสกลนคร โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พันเอกศุภการ บุพพันธ์ร รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบก29  คุณวัชรพงศ์ ศรีสำราญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ท่าอากาศยานสกลนครแล้วสรุปสถานการณ์เบื้องต้นดังนี้ 

1. ขณะนี้ปริมาณน้ำบริเวณ Taxiway A ยังมีน้ำท่วมขังอยู่  จึงประชุมร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง และแจ้งประกาศ NOTAM ขอปิดการบินที่ท่าอากาศยานสกลนคร จนถึงเวลา21.00น. (วันนี้) โดยจะขอประเมินสถานการณ์น้ำที่คงท่วมอยู่ภายใน และประเมินปริมาณน้ำที่ยังมีการไหลเข้ามาภายในท่าอากาศยาน

2. ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง ตามที่สายการบินนกแอร์ ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินที่ DD9402/03 ในวันที่29กรกฏาคม2560 เส้นทางดอนเมือง - สกลนคร - ดอนเมือง แล้วนั้น   ได้แจ้งขอเปิดเที่ยวบินเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานนครพนมแทน ดังนี้

-เที่ยวบินที่ DD6406 เส้นทางดอนเมือง - นครพนม เวลา 08.05 - 09.15 น.

-เที่ยวบินที่ DD6407 เส้นทางนครพนม - ดอนเมือง เวลา 09.45 - 10.55 น.

3.  สำหรับในส่วนของถนนทางเข้าท่าอากาศยานที่น้ำลดและเกิดความชำรุดเสียหาย กรมท่าอากาศยานได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทางหลวง ส่งเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงสกลนคร  มาดำเนิการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นการทำงานแบบบูรณาการณ์ร่วมกันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการทำการบินของสายการบินแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานนครพนม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 042-531-571 และสายการบินนกแอร์ เบอร์โทรศัพท์ 042-531-525  หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนคนพนม เบอร์โทรศัพท์  042-531-586 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง