อินโดนีเซียอนุญาตนำเข้าผลไม้ไทยแล้ว

อินโดนีเซียอนุญาตนำเข้าผลไม้ไทยแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย อินโดอนุญาตนำเข้าผลไม้ไทยแล้ว ชี้โอกาสลำไยไทยระบายสู่ต่างประเทศได้มากขึ้น

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พบว่า กระทรวงการค้าของอินโดนีเซียได้ออกใบอนุญาตนำเข้าให้แก่ผู้นำเข้าผลไม้รายใหญ่แล้ว โดยในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกของไทยเริ่มมีการประกาศรับซื้อลำไย เพื่อส่งออกไปยังอินโดนีเซีย 

โดยการอนุญาตนำเข้าดังกล่าวนับเป็นโอกาสของผลไม้ไทย ในการระบายออกสู่ตลาดต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกลำไยสดไปยังอินโดนีเซียมูลค่ากว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.58

และสำหรับภาพรวมการส่งออกผลไม้ไทยไปอินโดนีเซีย ในช่วง 6 เดือนแรกของปีมี มีมูลค่ารวม 34.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.89