ยอดรับแจ้งต่างด้าว5วันมีนายจ้าง58,066ราย

ยอดรับแจ้งต่างด้าว5วันมีนายจ้าง58,066ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เผย ยอดรับแจ้งต่างด้าว 5 วัน มีนายจ้าง 58,066 ราย ลูกจ้าง 190,926 คน มากสุดที่กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ศฉต.) กระทรวงแรงงาน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 28 ก.ค.60 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศ 100 ศูนย์ โดยเป็นศูนย์รับแจ้งใน กทม. 11 ศูนย์ และส่วนภูมิภาค 89 ศูนย์ พบว่ามียอดนายจ้างมาแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวแล้ว 58,066 ราย และลูกจ้างต่างด้าว 190,926 คน เฉพาะในวันที่ 28 ก.ค.วันเดียว มีนายจ้างมายื่น 10,555 ราย ลูกจ้าง 38,208 คน และมีนายจ้างลงทะเบียนออนไลน์ 1,145 ราย ลูกจ้าง 3,058 คน 

ทั้งนี้จังหวัดที่มีการยื่นขอจ้างคนต่างด้าวมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ระยอง ปทุมธานี และนนทบุรี 

อย่างไรก็ตามศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค.60 ไม่เว้นวันหยุด โดยเจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.