สมอ.เร่งผลักดันมอก.9999สู่มาตรฐานสากล

สมอ.เร่งผลักดันมอก.9999สู่มาตรฐานสากล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมอ. เผยหลายประเทศยอมรับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เร่งผลักดัน มอก.9999 สู่มาตรฐานสากล

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมตามปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่มาตรฐานสากล ISO ว่า ล่าสุด ในการประชุมสภามาตรฐานแห่งภาคพื้นแปซิฟิคประจำปี 2560 ที่ประเทศแคนาดา ที่มี 24 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม ได้สนใจและออกเสียงสนับสนุนในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจากนี้สมอ.จะนำแผนงานและข้อมูลของ มอก.9999 ไปหารือกับประเทศสวีเดนซึ่งเป็นผู้ดูแลและกำกับมาตรฐานในข่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสู่การยกระดับสู่มาตรฐานสากล ซึ่งสมอ.จะเร่งดำเนินการให้สำเร็จภายในปีนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช