รัฐนำรายได้ส่งเข้าคลัง9ด.แตะ1.74ล้านลบ.

รัฐนำรายได้ส่งเข้าคลัง9ด.แตะ1.74ล้านลบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง เผย 9 เดือน รัฐมีรายได้ส่งเข้าคลัง 1.74 ล้านล้านบาท เงินคงคลังเหลือ 2.85 แสนล้าน ยันฐานะยังแกร่งหนุนเศรษฐกิจโต

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมิถุนายน 2560 ว่ารัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,742,827 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,257,468 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 429,681 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 285,296 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ฐานะการคลังของรัฐบาล ยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง ส่งผลให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง