สมอ.เร่งกำหนดมอก.สมุนไพรมาตรฐานสากล

สมอ.เร่งกำหนดมอก.สมุนไพรมาตรฐานสากล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมอ. เร่งกำหนด มอก.สมุนไพร สร้างมาตรฐานสากล หวังยกระดับสินค้า สร้างรายได้ชุมชน

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ สมอ. ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเร่งจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อนำไปต่อยอดในสินค้า เช่น ส่วนประกอบของยา เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยปัจจุบันสมุนไพรไทยได้ผ่านกระบวนการอบแห้ง ต้ม หรือบดเป็นผง ซึ่งเป็นเพียงมาตรฐานแต่ละโรงงานผลิตเท่านั้น ยังไม่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล แต่ทั้งนี้ในสมุนไพรไทยหลายชนิดมีส่วนประกอบทางเคมีที่สามารถสกัดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นน้ำมันระเหย สารตั้งต้นพิเศษ ซึ่งเมื่อนำไปปรับใส่ในกระบวนการผลิตสินค้า โดยเฉพาะเครื่องสำอาง ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่ง สมอ. จะเร่งประกาศใช้ มอก.สมุนไพร เพื่อยกระดับสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสากล