บสย.เผย6ด.ยอดค้ำประกันแตะ29,591ล.

บสย.เผย6ด.ยอดค้ำประกันแตะ29,591ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บสย. เผย ผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมายยอดค้ำประกันแตะ 29,591 ล้านบาท

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) เป็นไปตามเป้าหมาย มียอดค้ำประกันสินเชื่อจำนวน 29,591 ล้านบาท อนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 47,204 ฉบับและมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น 39,771 ราย โดยผลดำเนินงานล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 33,890 ล้านบาท การอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 54,234 ฉบับและมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 47,102 ราย


ผลสำเร็จดังกล่าวมาจากมาตรการให้การสนับสนุนจากรัฐบาล ทำให้เกิดการเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น 


ทั้งนี้ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจครึ่งปีหลัง บสย. ยังมุ่งมั่นภารกิจด้านการค้ำประกันสินเชื่อโดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อให้มากที่สุด ทั้งในด้านจำนวนเงินและจำนวนราย ในฐานะหน่วยงานของรัฐและเป็นกลไกของรัฐเข้าไปช่วยเหลือด้านของการค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีเม็ดเงินหรือมีสายป่านที่เพียงพอในการทำธุรกิจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย 86,000 ล้านบาท