กทพ.ฝึกซ้อมการกู้ภัยให้ความช่วยเหลือบนทางพิเศษ

กทพ.ฝึกซ้อมการกู้ภัยให้ความช่วยเหลือบนทางพิเศษ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กทพ.เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ สั่งฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือร้ายแรงบนทางพิเศษต่อเนื่อง

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า การให้ ความสำคัญในความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานของ กทพ. ซึ่งได้มุ่งเน้นดำเนินการมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาสายทางพิเศษให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนและป้ายแนะนำเส้นทางที่เอื้อต่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและการฝึกซ้อมการกู้ภัยและ การให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ

ดั้งนั้น กทพ. จึงได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการกู้ภัย การจัดการจราจร และขั้นตอนการประสานงานการสื่อสาร ให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ โดยมีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากจะทำให้ เจ้าหน้าที่มีความชำนาญในการปฏิบัติแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ทางพิเศษได้เป็นอย่างดีสำหรับการฝึกซ้อม กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100 สวพ.FM 91และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก