ก.อุตสาหกรรมจัดงาน Thailand Industry 4.0

ก.อุตสาหกรรมจัดงาน Thailand Industry 4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Thailand Industry 4.0 เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 25 - 30 ก.ค. คาดเกิดการใช้จ่ายกว่า 500 ล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางกลยุทธ์การทำงานสำคัญไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ การยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม หรือ SMEs พร้อมเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในลักษณะกลุ่มหรือ Cluster การพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อรองรับการกระตุ้นการลงทุนขนาดใหญ่รอบใหม่ของประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการขับเคลื่อนและดำเนินยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

ทั้งนี้ กระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมจัดงาน Thailand Industry Expo 2017 ภายใต้แนวคิด Thailand Industry 4.0 : One Transformation, Thousand Opportunities หรือ ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย โดยการนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัย เพื่อแสดงการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ สู่ภาคปฏิบัติ เปิดมุมมองให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ประชาชน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 30 กรกฏาคม ระหว่างเวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮออล์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีประชาชนร่วมงานไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน มียอดการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท