บัตรเครดิตรายได้ต่ำ 3 หมื่นกู้ได้1.5เท่าเริ่ม1ก.ย.60

บัตรเครดิตรายได้ต่ำ 3 หมื่นกู้ได้1.5เท่าเริ่ม1ก.ย.60
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท. ปรับเกณฑ์บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลใหม่ รายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท กู้ได้ 1.5 เท่า ดอกเบี้ยไม่เกิน 18% เริ่ม 1 ก.ย. 2560

นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ฝ่ายเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับในครั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ โดยกำหนดให้ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จะได้วงเงินไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ และรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ขณะเดียวกันยังได้ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือร้อยละ 18 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ 

ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ได้ปรับลดวงเงินสินเชื่อ แก่ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และให้ได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับไม่เกิน 3 ราย สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กำหนดวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ส่วนอัตราดอกเบี้ยยังคงเพดานสูงสุดที่เดิม 

อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีผลกับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป ขณะที่ลูกค้าเก่าจะไม่ได้รับผลกระทบ