สมคิดสั่งอุตฯดึงภาคเกษตรสู่ไบโออีโคโนมี

สมคิดสั่งอุตฯดึงภาคเกษตรสู่ไบโออีโคโนมี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯสมคิด สั่ง กระทรวงอุตสาหกรรมดึงภาคเกษตรสู่ไบโออีโคโนมี-สร้างคลัสเตอร์ภาคบริการ,กลุ่มสตาร์อัพช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Thailand Industry Expo 2017 ว่า ขณะนี้ภาครวมเศรษฐกิจในปี 2560 ได้ฟื้นตัวขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.3 จากช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ซึ่งเป็นไปตามภารกิจที่ประกาศไว้ในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไม่ให้ถดถอยมากกว่าเดิม โดยสัญญาณที่เด่นชัดในปีนี้คือ ภาคการส่งออก ที่ช่วงไตรมาส 2 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนเติบโตร้อยละ 11.7 มูลค่าประมาณ 690,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้พบว่าภาคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข เนื่องจากมีสัดส่วนส่งออกที่น้อยเพียงร้อยละ 9 มีสินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา น้ำตาล และผลไม้  โดยประชากรที่อยู่ในภาคการเกษตรกว่า 20 - 30 ล้านคน ยังไม่สามารถยกระดับการผลิตให้มีมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของประชารัฐ เข้ามาสนับสนุนเพื่อมุ่งสู่ ไบโออีโคโนมี พร้อมให้สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เร่งสนับสนุนดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นหลักในการดูแลและสร้างคลัสเตอร์ภาคการบริการ ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กจำนวนมากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบกับต้องการให้นำภาคบริการ การท่องเที่ยว มาช่วยในภาคการเกษตรที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ เช่น นำการท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชน มีการค้าขาย บริการ เกิดแรงเหวี่ยงของเศรษฐกิจมากขึ้น 

ขณะเดียวกันต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสร้างกลุ่มสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกที่เติบโตส่วนใหญ่เป็นตัวเลขส่งออกของบริษัทขนาดใหญ่มาณ 70 บริษัท ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างให้เกิดเป็นเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์สร้างสตาร์ทอัพ โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะต้องพัฒนาขีดความสามารถทางแข่งขัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค4.0 โดยภาครัฐพร้อมที่จะดึงความร่วมมือและเทคโนโลยีงานวิจัยจากต่างประเทศ