ก.แรงงานย้ำศูนย์รับแจ้งต่างด้าวเฉพาะคนผิดกม.

ก.แรงงานย้ำศูนย์รับแจ้งต่างด้าวเฉพาะคนผิดกม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ย้ำ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเฉพาะคนทำผิดกฎหมายเท่านั้น ล่าสุด มีนายจ้างมายื่นคำขอแล้ว 18,000 ราย แรงงานต่างด้าว 54,000 คน

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่เปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวานนี้ ไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม ขอย้ำว่าเป็นศูนย์รับแจ้งสำหรับแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ทำงานกับนายจ้างอยู่แล้ว แต่ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ หรือ ไม่มีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น ส่วนกรณีที่แรงงานต่างด้าวประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้างหรือเพิ่มท้องที่ สถานที่ทำงาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน ไม่ต้องมาที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

ด้าน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางการกัมพูชากำหนดเข้ามาตรวจสัญชาติที่ประเทศไทยที่จังหวัดระยองในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะให้บริการในรูปแบบ One Stop Service (OSS) โดยทางการกัมพูชาจะออกเอกสารการเดินทาง (TD) ซึ่งคนต่างด้าวจ่ายค่าธรรมเนียม TD จำนวน 2,350 บาท จากนั้นไปศูนย์ตรวจสัญชาติเพื่อรับ TD ตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราวีซ่า จำนวน 500 บาท สาธารณสุขตรวจสุขภาพ จำนวน 500 บาท และประกันสุขภาพ 500 บาท กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน จำนวน 550 บาท ส่วนสัญชาติลาวนั้น แรงงานต้องไปสถานทูตลาวหรือกงสุลลาวประจำประเทศไทย เพื่อขอเอกสารกลับประเทศไปทำหนังสือเดินทาง และกลับเข้ามาทำงานแบบ MOU สำหรับสัญชาติเมียนมาดำเนินการได้ในประเทศไทยในรูปแบบ One Stop Service ได้ที่ 6 ศูนย์ 5 จังหวัด โดยทางการเมียนมาจะออก CI โดยคนต่างด้าวจ่ายค่าธรรมเนียม CI ล่วงหน้าได้ที่ counter service จำนวน 310 บาท จากนั้นไปที่ศูนย์ตรวจสัญชาติเพื่อตรวจสัญชาติรับ CI ตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราวีซ่า จำนวน 500 บาท สาธารณสุขตรวจสุขภาพ จำนวน 500 บาท และประกันสุขภาพ 500 บาท กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน จำนวน 550 บาท  โดยแรงงานสามารถทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งจากการเปิดให้บริการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวปรากฏว่าขณะนี้มีนายจ้างมายื่นคำขอจำนวนกว่า 18,000 ราย แรงงานต่างด้าว 54,000 คน