พณ.ร่วมภาคเอกชนเปิดจุดจำหน่ายสินค้าGI

พณ.ร่วมภาคเอกชนเปิดจุดจำหน่ายสินค้าGI
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเอกชน เปิดจุดจำหน่ายสินค้า GI ยกระดับสินค้าสู่สากล หวังให้เป็นที่รู้จัก

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยถึงความสำเร็จในการร่วมมือ ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในการขยายช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ด้วยการจัดมุมจำหน่ายสินค้า (GI Corner) ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับสากล โดยการเปิดตัว GI Corner  3 เดือน สามารถขยายจุดขายแล้วกว่า 53 จุด ทั่วประเทศ 

โดน GI Corner เป็นการนำร่องโครงการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนหรือเกษตรกรรายย่อยที่ผลิตสินค้า GI ให้เติบโตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น และตั้งเป้าจะขยายจุดขายให้ได้ครบ 100 จุด ภายในปี 2560