การรถไฟฯเร่งสรุปรถไฟทางคู่โคราชก่อน1กย.

การรถไฟฯเร่งสรุปรถไฟทางคู่โคราชก่อน1กย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รฟท. รับข้อเสนอชาว จ.นครราชสีมา แก้ปัญหา รถไฟทางคู่ผ่าตัวเมืองโคราชพิจารณา เร่งสรุปผลก่อนเคาะราคาประมูล ในวันที่ 1 ก.ย. 60

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท. เปิดเผยถึงการประชุมรถไฟทางคู่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่าทาง จ.นครราชสีมา ยังยืนยันให้มีการปรับแบบรถไฟทางคู่ เส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงที่ผ่านตัวเมืองเป็นทางยกระดับ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการรถไฟฯที่จะใช้แนวทางการก่อสร้างสะพานกลับรถข้ามทางรถไฟ เนื่องจากเกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง

ทั้งนี้ ได้รับข้อเสนอของทางจังหวัดไว้พิจารณาและจะศึกษาผลกระทบใน 3 ทางเลือก ประกอบด้วย 1.ยังคงใช้แบบเดิมตามผลการศึกษาซึ่งจะส่งผลให้การประมูลรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-จิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร–ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 70 กิโลเมตร มูลค่า 7,060 ล้านบาท สามารถเดินหน้าได้ตามปกติ โดยขณะนี้ ได้เปิดขายเอกสารประกวดราคาแล้วและมีกำหนดเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอด้านคุณสมบัติและทางเทคนิคในวันที่ 11 ส.ค. นี้  เปิดให้ยื่นข้อเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ก.ย. นี้ 2.ปรับทางรถไฟระยะ 6-7 กิโลเมตรบริเวณตัวเมืองเป็นทางยกระดับ และ 3. ปรับทางรถไฟระยะ 12 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับเพื่อข้ามแยกจิระ 

อย่างไรก็ตาม  เบื้องต้นการศึกษาผลกระทบในด้านวงเงิน ระยะเวลา ขั้นตอน และจะเสนอข้อมูลให้จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะนัดหารืออีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปโดยจะเร่งสรุปผลและหารือกับจังหวัด จากนั้นจะเสนอข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี รับทราบภายใน 2-3 สัปดาห์ ซึ่งต้องได้ข้อสรุปก่อนเคาะราคาประมูล ในวันที่ 1 ก.ย. 60