พณ.มองธุรกิจรับสร้างบ้านช่วยขับเคลื่อนศก.

พณ.มองธุรกิจรับสร้างบ้านช่วยขับเคลื่อนศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมธุรกิจก่อสร้างขยายตัว หนุนภาคการส่งออกของประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภาคธุรกิจของไทยโดยเฉพาะ ธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับประโยชน์จากขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ ที่มีการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้เกิดการจ้างงาน มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยธุรกิจก่อสร้าง มีสัดส่วนร้อยละ 3 ของจีดีพี หรือ มีมูลค่าตลาดกว่า 380,000 ล้านบาท และธุรกิจบริการก่อสร้างมีสัดส่วนร้อยละ1 ของการส่งออกทั้งหมด สร้างมูลค่าการส่งออกปีละกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ หากธุรกิจดังกล่าวมีความเข้มแข็ง โดยภาครัฐพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

แต่ทั้งนี้ ภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวรับกับจุดเปลี่ยนในปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างให้มากขึ้น ทำให้ธุรกิจและการทำงานมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาแรงงานจากแคลน ยกระดับประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ตามนโยบายรัฐบาล