รมช.พณ.หนุนธุรกิจรับสร้างบ้านดันGDP

รมช.พณ.หนุนธุรกิจรับสร้างบ้านดันGDP
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หนุนธุรกิจบริการรับสร้างบ้าน ดันจีดีพีประเทศให้ขยายตัว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการยกระดับและเชื่อมโยงห่วงโซ่ธุรกิจบริการก่อสร้าง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2017 ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจภาคบริการ ที่ถือเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวได้ โดยธุรกิจรับสร้างบ้านที่เป็นธุรกิจภาคบริการ ถือเป็นธุรกิจที่มีอนาคตขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากภาครัฐมีแผนที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงขยายเมืองออกไปทั่วประเทศ เป็นการสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรับสร้างบ้านมีบทบาทสำคัญทั้งกับชุมชนเมือง ท้องถิ่น และประเทศ มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการเติบโตของจีดีพีประเทศได้เป็นอย่างดี