สถาบันคุณวุฒิฯ-EEIตอกย้ำไฟฟ้าเบอร์หนึ่งอาเซียน

สถาบันคุณวุฒิฯ-EEIตอกย้ำไฟฟ้าเบอร์หนึ่งอาเซียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตอกย้ำไฟฟ้าเบอร์หนึ่งอาเซียน รับอุตสาหกรรม 4.0

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)  ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นผู้นำอาเซียน ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ

สำหรับสาขาอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง 3 กลุ่มอาชีพ คือ อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ Smart Product เพื่อรองรับ IOT (Internet of Thing) อาชีพนักพัฒนาการผลิตขั้นสูง หรือ Smart Factory และอาชีพนักควบคุมและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และสิ่งปนเปื้อน เพื่อให้การรับรองสมรรถนะอาชีพ  โดยมอบใบรับรองคุณวุฒิแก่บุคลากรไทยทั้ง 3 อาชีพว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะมีสามารถทำงานในองค์กรได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการฝึกงานที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอีกต่อไป 

ทั้งนี้ การจัดทำมาตรฐานคุณวิชาชีพจะเสร็จในอีก 1 ปี 6 เดือน นับจากนี้ไป โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบวิชาชีพไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบสอบมาตรฐานอาชีพแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด