ดึง! ‘จีน’ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา จ่อ MOU สนามบินเจิ้งโจว ประเดิมเที่ยวบินนำร่อง

ดึง! ‘จีน’ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา จ่อ MOU สนามบินเจิ้งโจว ประเดิมเที่ยวบินนำร่อง
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

สกรศ.จับมือกับสนามบินเจิ้งโจว จ่อลงนามเอ็มโอยู ร่วมกันพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเที่ยวบินและท่องเที่ยว ก่อนต่อยอดสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

การประกาศให้พื้นที่ 6,500 ไร่บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก โดยให้กองทัพเรือและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(สกรศ.) ร่วมกันเป็นหน่วยงานหลักผลักดันให้เป็นรูปธรรม ซึ่ง 1 ในโครงการความสำเร็จจะเป็นความร่วมมือกับสนามบินเจิ้งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เป็นต้นแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภากับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ทั้งทางบก ทางนํ้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน และการขนส่ง

mon2307602-1


โดยภายในช่วง 1-2 เดือนนี้ทางสกรศ.จะเดินทางไปเจิ้งโจวเพื่อไปลงนามเอ็มโอยูร่วมกันพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา แหล่งข่าวจากคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กรศ.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้ทางสกรศ.อยู่ระหว่างการจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือ(เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาเมืองการบินร่วมกับสนามบินเจิ้งโจว โดยจะเริ่มจากข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนเที่ยวบินและด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน และต่อด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบิน ทั้งในส่วนของชิ้นส่วนอากาศยานสินค้าที่อาศัยการขนส่งทางอากาศที่มีกระบวนการผลิตอยู่ในพื้นที่ฟรี เทรดโซน และพื้นที่ข้างเคียง โดยคาดว่าจะดำเนินการลงนามความร่วมมือได้ในเร็วๆนี้ หลังจากที่แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบไปแล้ว