ตลท.มองศก.ไทยแกร่งปลายปีลงทุนคึกคัก

ตลท.มองศก.ไทยแกร่งปลายปีลงทุนคึกคัก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดหลักทรัพย์ มอง การเงินไทยแข็งแกร่ง หลังผ่านวิฤติเศรษฐกิจปี 40 คาด ปลายปีลงทุนคึกคัก

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ปี2540 ตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งระดมเงินทุนเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งถือว่าจากปี 2540 ประเทศไทยเดินทางมามากกว่า 20 จะเห็นได้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้ง สถานะของภาครัฐ และภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้น โดยเงินสำรองระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับสูงประมาณ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ สถานนะหนี้สินหรือเงินงบประมาณของภาครัฐอยู่ที่ 40% ถือว่าต่ำกว่าเป้าที่ 60% แม้จะมีการขาดดุลบ้างแต่ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ดียังสามารถใช้จ่ายได้ ถือว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาเกิดวิฤติเช่นเดิมอีก

ขณะที่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลประกอบการดีมาโดยตลอดปีที่ผ่านมา อัตราผลกำไรเพิ่มขึ้น 20 สถานะหนี้สินต่อทุนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.2 เท่า เป็นอัตราที่ดีแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินในอัตราสูง 

ด้าน การลงทุนของภาคเอกชนถือว่ามีการขยายตัวต่อเนื่องจะเห็นได้ว่า จากที่เคยมีกานลงทุนในประเทศได้มีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เม็ดเงินลงทุนไหลออกมากกว่าเงินทุนไหลเข้าด้านการลงทุนจากต่างประเทศยังได้รับผลการตอบรับที่ 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้วตลาดครึ่งปีหลังผู้ลงทุนยังรอผลประกอบการไตรมาส 2 ที่จะออกมาในเดือนหน้า ซึ่งคาดว่าจะเห็นความเคลื่อนไหวการลงุทนคึกคักขึ้นช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าที่จะเข้าสู่เทศการปีใหม่ และการลงทุนของภาครัฐจะชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนเอกชนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นผู้ลงทุนควรจะใช้โอกาสนี้ศึกษาหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนดี พร้อมกับแนะนำให้ถือครองระยะยาว