อุตฯยานยนต์สิ่งทอเกษตรฟื้นตัวครึ่งปีหลัง

อุตฯยานยนต์สิ่งทอเกษตรฟื้นตัวครึ่งปีหลัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สอท. มองอุตสาหกรรมยานยนต์ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง ภาคเกษตร ครึ่งปีหลังฟื้นตัว ห่วงค่าบาท พ.ร.ก.ต่างด้าว การเมืองระหว่างประเทศ

นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวในการเสวนา ทิศทางเศรษฐกิจอุสาหกรรมไทยครึ่งหลังปี 60 ว่า ภาคอุตสาหกรรมในครึ่งปีหลังเชื่อว่าจะปรับฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคใหญ่ของประเทศที่จะฟื้นตัวขึ้น หลังจากหมดโครงการรถยนต์คันแรก ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้และกำลังซื้อมากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนุบสนุนต่อไปถึงภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มองว่าจะฟื้นตัวขึ้นจากในช่วงครึ่งปีแรกที่ติดลบอยู่ ขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม มีโอกาสเติบโตจากการส่งออกสิ่งทอ เส้นใยที่ใช้นวัตกรรม เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะได้รับอานิสงส์จากนโยบายภาครัฐในการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC 

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อภาพรวมเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เครื่องมือเข้าดูแลค่าเงินบาทให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ การประกาศใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว รวมถึงปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาคาบสมุทรเกาหลี