รมว.ดีอีชวนเอกชนลงทุนEECห่วงเสียโอกาส

รมว.ดีอีชวนเอกชนลงทุนEECห่วงเสียโอกาส
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล แนะเร่งพัฒนาดิจิทัล ห่วงสตาร์ทอัพเสียโอกาสชวนเอกชนลงทุน EEC ร่วมรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในงานเสวนา Thailand Competitiveness Conference 2017 ว่า การที่ต้องเปลี่ยนจากกระทรวงไอซีทีมาเป็นดิจิทัล เนื่องจากดิจิทัลมีความซับซ้อนไม่ใช่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจะต้องเร่งพัฒนาดิจิทัล เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของคนรุ่นใหม่หรือ สตาร์ทอัพ โดยยุคนี้ความเจริญกำลังกระจายอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยดิจิทัลสปีด ดังนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและเข้มข้น โดยจะใช้โมเดลการสร้างถนนดิจิทัลสู่ชุมชน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เช่นเดียวกับโมเดลของถนนคอนกรีตที่จะไปสร้างความเจริญสู่ชุมชน ฃ

นอกจากนี้ในการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเษศภาคตะวันออกต้องมีดิจิทัลพาร์คใน เพราะต้องการให้ไทยเป็นผู้ผลิตในบางเรื่อง ไม่ใช่แค่บริโภคอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน EEC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ บวกสิทธิประโยชน์ภาษีได้ตั้งแต่ 8 - 15 ปี ภาษีเงินได้ผู้เชี่ยวชาญได้อัตรา 17% จึงอยากเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุนร่วมกับภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาเห็นชัดว่าภาครัฐเดินหน้าและลงทุนมากกว่าเอกชนไป ขณะที่การผลักดันสตาร์ทอัพไทยต้องดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้กระทรวงได้รับมอบหมายให้หาแนวทางสนับสนุนเรื่องสตาร์ทอัพวีซ่าและ แนวทางผลักดันสมาร์ท EEC เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปีหน้า