คมนาคมเร่งแก้ปัญหาทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น

คมนาคมเร่งแก้ปัญหาทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ว่า ได้รือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้แทนภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ในพื้นที่ที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ รฟท. ได้ทำการศึกษาออกแบบเป็นทางรถไฟระดับพื้นดิน มีรั้วกั้นสองข้างทาง

ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะให้ รฟท. แก้ไขแบบก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเขตชุมชนช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟแบบยกระดับ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ลดปัญหาด้านธุรกิจการค้าสองข้างทางรถไฟ ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้น จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและพิจารณารายละเอียดตามความเหมาะสม