พพ.เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด

พพ.เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน เปิดยื่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัดรอบที่ 2 ไม่เกิน 31 ก.ค.นี้ วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 66 ล้านบาท

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้พพ.ได้เปิดประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด(CBG) รอบที่ 2 ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับใบสมัครได้จากพพ. หรือทางเว็บไซต์ www.dede.go.th  โดยยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่ 15 พ.ค.-31 ก.ค. 2560 ซึ่งพพ.จะดำเนินการพิจารณาข้อเสนอเรียงลำดับตามวันและเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นซองข้อเสนอต่อพพ.โดยจะทำการพิจารณาสัปดาห์แรกของเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบตามเป้าหมายงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้คุณสมบัติที่สำคัญในการเข้าร่วมโครงการคือจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพอยู่แล้วหรือกำลังแล้วเสร็จ หรือมีกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพที่เพียงพอต่อการผลิต CBG อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ตันต่อวัน หรือสามารถทำสัญญาซื้อขายก๊าซชีวภาพกับผู้ประกอบการที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพอยู่แล้วได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยวงเงินสนับสนุนติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพและบรรจุ CBG รอบที่ 2 ไม่เกิน 66ล้านบาทถ้วน มี  3 อัตราแบ่งตามขนาดระบบไบโอมีเทนอัด (CBG)