สสว.เผยมีผู้เข้าร่วมTurnaround13,751ราย

สสว.เผยมีผู้เข้าร่วมTurnaround13,751ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สสว. เผยโครงการ Turnaround SME เข้าร่วมกว่า 13,751 ราย สามารถฟื้นฟูได้แล้ว 4,445 ราย

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี (Turnaround) เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการของ SME ผ่านโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 1,000 ล้านบาท มี SME สมัครเข้าร่วมโครงการ 13,751 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10,000 ราย โดยปัญหาหลักของ SME คือ การตลาด ขาดการพัฒนาสินค้าหรือสินค้าไม่ตรงความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนสูง ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สภาพคล่องตึงตัว เงินทุนหมุนเวียนติดขัด ซึ่ง สสว. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ SME ที่สำคัญ ได้แก่ จัดทำแผนปรับปรุงธุรกิจเชิงลึกจำนวน 4,445 ราย และช่วยเจรจาหนี้ระหว่างผู้ประกอบการกับธนาคาร ปัจจุบัน SME ในโครงการ Turnaround ได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้แล้ว 330 ราย วงเงิน 273 ล้านบาท และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอีก 1,720 ราย