รมว.คลังเร่งสรุปไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์

รมว.คลังเร่งสรุปไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์อยู่ระหว่างสรุปสัญญา คาดเปิดขายในไตรมาส 3 นี้ พร้อมเร่งทำร่าง PPP หนุนเดินหน้าลงทุน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการเปิดขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนของสัญญาการโอนราย และรับสิทธิรายได้ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถทำแบบคำขอเสนอขายหน่วยลงทุน ให้กับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. พิจารณาได้ทันที  โดยขั้นตอนจะเป็นไปตามกรอบ และคาดว่าจะสามารถเปิดขายได้ภายในไตรมาส 3 ปี โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการเปิดลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนภายในประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชน ขณะที่ร่างแก้ไข พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (PPP) อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด ซึ่งคาดว่าภายใน 2-3 เดือนนี้จะสามารถเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนได้ โดยในเนื้อหาจะมีการแก้กฎหมายแยกการลงทุนของพื้นที่ราชพัสดุออกจากพีพีพีด้วย รวมถึงกระบวนการดำเนินการจะต้องเร็วขึ้นโดยมีกรอบระยะเวล่ไม่ควรเกิน 9 เดือน ซึ่งจะช่วยให้โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเดินหน้าได้เร็วขึ้น รวมถึงยังให้เอกชนสามารถลงทุนในโครงการได้ด้วย