คลังมองอีก2ปีIMDโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่40

คลังมองอีก2ปีIMDโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่40
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มองอีก 2 ปี ผลจัดอันดับ IMD โครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่อันดับ 40 ยันบาทแข็งไม่กระทบเศรษฐกิจฟื้นตัว

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2017 ว่า  จากการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไทยถูกจัดอันดับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีอันดับดีขึ้น 1 อันดับ อยู่ที่อันดับ 27 จาก 63 ประเทศทั่วโลก รวมถึงด้านสภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอยู่อันดับที่ 10 จากปีก่อนอันดับที่ 13 สะท้อนถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่มั่นคง ซึ่งจากการที่ภาครัฐเร่งสนับสนุนเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC จะช่วยเพิ่มศักยภาพและสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานภายใน 2 ปี ให้ขึ้นมาอยู่ในอันดับสูงกว่า 40 จากปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 49 ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายการลงทุนในภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 15 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 7 - 8 และสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจที่จะเติบโตสูงขึ้นจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3 ซึ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องนั้น สามารดูแลให้หนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของ GDP   

นอกจากนี้ นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าขณะนี้ไม่เป็นปัจจัยกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวอยู่ในขณะนี้ แต่ทั้งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการทำธุรกิจ ซึ่งภาครัฐกำลังเร่งหามาตรการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการจูงใจให้ SMEs เข้าถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน