ธนารักษ์ปล่อยเช่าที่ราชพัสดุสงขลาสร้างศูนย์ขนส่ง

ธนารักษ์ปล่อยเช่าที่ราชพัสดุสงขลาสร้างศูนย์ขนส่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนารักษ์ปล่อยเช่าที่ราชพัสดุสงขลา สร้างศูนย์ขนส่งโดยสานบริการนักท่องเที่ยว หวังกระตุ้นการค้าชายแดน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ทางกรมธนารักษ์ ได้ร่วมลงนามกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีเนื้อที่ 126 ไร่ ระยะเวลาเช่า 50 ปี อัตราค่าเช่า 8.8 แสนบาทต่อปี ปรับค่าเช่าทุก 3 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญา 27 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน และมีการจ้างงานในพื้นที่โดยเร็ว หลังคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจสงขลา โดยให้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเช่าพื้นที่บางส่วน เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา