เอกชนหวังรัฐเร่งถกคู่ค้าลดกีกกันหนุนแบงก์ลดดบ.

เอกชนหวังรัฐเร่งถกคู่ค้าลดกีกกันหนุนแบงก์ลดดบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการ หวังรัฐเร่งเจรจาประเทศคู่ค้าลดปัญหาอุปสรรคมาตรการกีดกัน หนุนแบงก์ลดดอกเบี้ยให้ SMEs

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ในเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อ สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์การเมืองในประเทศ ส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการกังวลลดลง ได้แก่ ราคาน้ำมัน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อยู่ในระดับทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า  

พร้อมกันนี้ ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และให้ความรู้ผู้ประกอบการในการเข้าถึงช่องทางการตลาดในต่างประเทศ พร้อมเสนอให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC สนับสนุนให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น และยังเสนอให้ภาครัฐออกกฏหมายให้สอดคล้องความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้