เอกชน2รายยื่นเอกสารร่วมประมูลมันสำปะหลัง

เอกชน2รายยื่นเอกสารร่วมประมูลมันสำปะหลัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการ 2 ราย ยื่นเอกสารตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลมันสำปะหลังล็อตสุดท้ายกว่า 3,700 ตัน

ในวันนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ายื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าร่วม ประมูลมันสำปะหลังจากโครงการแทรกแซงของรัฐบาล กว่า 3,700 ตัน ซึ่งเป็นมันสำปะหลังล็อตสุดท้าย โดยการเปิดประมูลแบ่งเป็นมันจากโครงการแทรกแซงปี 55/56 จำหน่ายเป็นการทั่วไป 3,449 ตัน วันนี้มีผู้มาร่วมยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 2 ราย  และมันเพื่อการจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมจำนวน 263 ตัน ในวันนี้ ไม่มีผู้มายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ โดยการเปิดประมูลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าจัดเก็บให้กับรัฐบาลเดือนละกว่า 1 แสนบาท ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมยื่นซองประมูลได้ ในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้

อย่างไรก็ตาม มันในส่วนที่เคยเปิดระบายไปแล้ว 1 แสนตัน ก่อนหน้าและไม่มีผู้สนใจยื่นประมูลนั้น องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. กำลังดำเนินการเจรจาขายเป็นรายคลัง กับเจ้าของคลังหรือผู้สนใจซื้อต่อไป