เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดจุดตัดรถไฟขอนแก่น

เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดจุดตัดรถไฟขอนแก่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จ.ขอนแก่น เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขปัญหาการจราจร

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2–บ้านโคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟ สนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง ทำให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ต่อทั้งประชาชนผู้ใช้เส้นทางของกรมทางหลวงชนบทและผู้โดยสาร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง411 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการฯดังกล่าวมีความยาวทั้งหมดประมาณ 2.125 กิโลเมตร แบ่งเป็น ความยาวอุโมงค์ทางลอดรวม 810 เมตร และถนนเชื่อมกับถนนเดิม อุโมงค์มีความกว้าง 11 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องจราจร ไป–กลับ มีแผงกั้นคอนกรีตตรงกลาง สำหรับเบี่ยงทิศทางการจราจร รวมทั้งมีแผงกั้นเหล็กมีล้อเลื่อน จำนวน 1 แห่ง สำหรับเบี่ยงการจราจรในกรณีฉุกเฉิน โครงสร้างของอุโมงค์เป็นแบบ Diaphragm Wall มีหลังคาช่วงลอดทางรถไฟยาว 160 เมตร ภายในอุโมงค์มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถปรับความสว่างได้ตามสภาพแสงระหว่างวัน เพื่อทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ มีระบบระบายและเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่องที่สามารถทำงานร่วมกันและสลับกันได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในอุโมงค์เป็นต้น