ดัชนีเชื่อมั่นอุตมิย.84.7หด3ด.ติดกังวลกำลังซื้อ

ดัชนีเชื่อมั่นอุตมิย.84.7หด3ด.ติดกังวลกำลังซื้อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.อ.ท. เผย ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม มิ.ย.ปรับตัวลดลง 3 เดือนติด แตะระดับ 84.7 กังวลกำลังซื้อ, การบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 84.7 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากระดับ 85.5 ในเดือนพฤษภาคม โดยผู้ประกอบการมีความกังวลต่อกำลังซื้อภายในประเทศ จากการระมัดระวังการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้การดำเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจชะลอตัวลง 

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ทำให้เกรงว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SME

ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 99.6 โดยผู้ประกอบการมีมุมมองต่อการดำเนินกิจการใน 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ้นจากการใช้จ่ายของภาครัฐ และมาตรการช่วยเหลือ SMEs รวมทั้งภาคการส่งออกไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ