ไทยเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติสินค้าอาวุธ

ไทยเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติสินค้าอาวุธ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ รับมือการบริหารสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติและคู่ค้า

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual–use Items: DUI) มูลค่าสูงถึง 2.27 ล้านล้านบาท ซึ่งหลังจากที่สหประชาชาติมีมติว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ประเทศไทยก็ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลการส่งออกโดยผู้ส่งออกสินค้า ในกลุ่มดังกล่าว จะต้องขออนุญาตส่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์เท่านั้น จึงไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่เน้นอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ และเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติ 

ดังนั้น เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ไทยจึงจัดประชุมนานาชาติสร้างความร่วมมือในการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. นี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้จากต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศเข้าร่วม