กรมสรรพากรจัดสัมนาสร้างความเข้าใจภาษี

กรมสรรพากรจัดสัมนาสร้างความเข้าใจภาษี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากร ร่วมมือกับสำนักงานบัญชี จัดสัมมนาเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ หวังสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการมากขึ้น

นายประสงค์ พูนเธนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง "ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชี เพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ" ว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment เพื่อส่งเสริมการใช้เงินผ่านอิเล็คทรอนิกส์ ให้เหมือนกับหลายประเทศ และลดการใช้เงินสดผ่านการชำระเงินโดย ใช้บาร์โค้ท คิวอาร์โค้ท ในการชำระสินค้า อีกทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจะผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ดังนั้นการทำบัญชียุคใหม่จึงเปลี่ยนไป สำนักงานบัญชีจึงเป็นเพียงผู้แนะนำเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ โดยทางกรมสรรพากรคอยติดตามดูแล