ก.แรงงานปล่อยกู้ฝึกอบรมพนง.แล้ว51ล้าน

ก.แรงงานปล่อยกู้ฝึกอบรมพนง.แล้ว51ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เผย ปี 60 ปล่อยกู้เงินให้สถานประกอบการใช้ฝึกอบรมพนักงานแล้วแล้วกว่า 51 ล้านบาท เล็งเสนอคณะกรรมการส่งเสริมฯอนุมัติเพิ่มอีก 7 แห่ง

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกพร.กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีประกาศกำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบไม่มีดอกเบี้ย และชำระคืนภายใน 1 ปี  มีสถานประกอบกิจการให้ความสนใจยื่นเอกสารขอกู้จำนวน 10 แห่ง คณะกรรมการส่งเสริมฯ พิจารณาอนุมัติให้แล้ว 3 แห่ง เป็นเงินจำนวน 1,479,000 บาท สำหรับอีก 7 แห่งจะเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ในวงเงิน 2,950,000 บาท 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ประกอบการกู้ยืมไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานแล้วจำนวน 64 แห่ง เป็นเงิน 51,320,800 บาท จากวงเงินทั้งหมด 67,695,300 บาท คงเหลือเพียง 16,374,500 บาท สิ้นสุด 7 มิถุนายน 2561

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความต้องการนำเงินไปใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีทักษะ และมีศักยภาพสูงขึ้น หรือขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในแต่ละกรณี สามารถติดต่อสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2643 6039 หรือ 0 2643 4977